Valikained

Õpilased saavad oma huvidest ja eelistustest lähtuvalt valida kolme aasta jooksul 7 kursust:

neli kuni viis kursust toimuvad õppeaasta jooksul ja kaks kursust õppeperioodi lõpus valikkursuste nädalal.

Õppeaasta kestel toimuvad kursused

Kursuste arv

Vene keel

1-5

Prantsuse keel

1-5

Hispaania keel

1-5

Maailma religioonid

2

Üldpsühholoogia

1

Käitumispsühholoogia

1

Majandusõpetus

1

Ettevõtlusõpetus

1

Ameerika kultuur ja ühiskond

1

Joonista ja maali

1

Digitaristu baaskursus

1

Koorilaul

1-3

Valikkursuste nädalal saab õpilane leida endale huvipakkuva kursuse ka teiste riigigümnaasiumite poolt pakutavate kursuste hulgast.

Kooliväliseid õpinguid võib arvestada valikkursustena, näiteks kunsti- ja muusikakool, autokool, TLÜ Õpilasakadeemia, TÜ  teaduskool jms.

 

Avaldatud 05.11.2019. Viimati muudetud 18.04.2022.