Tunnijaotus

Õppeaine

Riiklik kohustuslik kursus

Kooli valikkursus

10. klass

11. klass

12. klass

Eesti keel

6

1

2

2

3

Kirjandus

5

 

2

1

2

Inglise keel

5

7

4

4

4

Rootsi keel

 

12

4

4

4

Ajalugu

6

 

3

3

 

Geograafia

3

 

 

1

2

Bioloogia

4

 

 

2

2

Keemia

3

 

2

1

 

Füüsika

5

 

2

2

1

Kunst

2

 

1

1

 

Muusika

3

 

2

1

 

Lai matemaatika

15

1

5

5

5

Kitsas matemaatika

12

4

4

4

4

Ühiskonnaõpetus

2

 

 

 

2

Perekonnaõpetus

1

 

 

 

1

Kehaline kasvatus

5

 

2

2

1

Uurimustöö alused

 

1

 

1

 

Põhjamaade ajalugu

 

1

 

1

 

Põhjamaade kunst

 

1

 

 

1

Põhjamaade muusika

 

1

 

 

1

Põhjamaade geograafia

 

1

1

 

 

Põhjamaade kirjandus

 

1

 

1

 

Õpilase valikkursused

 

 

3

1

3

Kokku kursusi

65/62

27

33/32

33/32

33/32

Avaldatud 04.12.2020. Viimati muudetud 07.12.2020.