Õppetöö

Õppeperioodi ajakava


Kursuste lõpukuupäevad 

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 04.06.2021        
2 kursust 22.01.2021 04.06.2021      
3 kursust 20.11.2020 05.03.2021 04.06.2021    
4 kursust 06.11.2020 22.01.2021 02.04.2021 04.06.2021  
5 kursust 16.10.2020 04.12.2020 29.01.2021 26.03.2021 04.06.2021
10.kl lai matem 13.11.2020 18.12.2020 12.02.2021 02.04.2021 04.06.2021
12. klassidele          
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 16.04.2021        
2 kursust 18.12.2020 16.04.2021      
3 kursust 06.11.2020 29.01.2021 16.04.2021    
4 kursust 18.10.2020 18.12.2020 14.02.2021 16.04.2021  
5 kursust 09.10.2020 27.11.2020 15.01.2021 05.03.2021 16.04.2021

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  19.10.2020 - 25.10.2020

Jõuluvaheaeg   21.12.2020 - 10.01.2021

Talvevaheaeg    22.02.2021 - 28.02.2021

Kevadvaheaeg  19.04.2021 - 25.04.2021

Suvevaheaeg    14.06.2021 - 28.08.2021

 

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

detsember - tööde seminarid

06. mai - tööde esitamine juhendajale

13. mail - juhendaja esitab töö õppejuhile

27. mai - tööde kaitsmine

 

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 19.04.2021

Inglise keel suuline - 03.05.2021

Inglise keel suuline - 04.-05.05.2021

Matemaatika - 21.05.2021

 

Valikkursuste nädal 07. juuni kuni  11.06.2021

 

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

 

XXIX lennu lõpuaktus 22. juuni 2021 kell 14.00

 

 

 

 
 

Kursuste lõpukuupäevad 

12.
klassidele
         
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 16.04.2021        
2 kursust 18.12.2020 16.04.2021      
3 kursust 06.11.2020 29.01.2021 16.04.2021    
4 kursust 18.10.2020 18.12.2020 14.02.2021 16.04.2021  
5 kursust 09.10.2020 27.11.2020 15.01.2021 05.03.2021 16.04.2021

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  19.10.2020 - 25.10.2020

Jõuluvaheaeg   21.12.2020 - 10.01.2021

Talvevaheaeg    22.02.2021 - 28.02.2021

Kevadvaheaeg  19.04.2021 - 25.04.2021

Suvevaheaeg    14.06.2021 - 28.08.2021

 

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

detsember - tööde seminarid

06. mai - tööde esitamine juhendajale

13. mail - juhendaja esitab töö õppejuhile

27. mai - tööde kaitsmine

 

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 19.04.2021

Inglise keel suuline - 03.05.2021

Inglise keel suuline - 04.-05.05.2021

Matemaatika - 21.05.2021

 

Valikkursuste nädal 07. juuni kuni  11.06.2021

 

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

 

XXIX lennu lõpuaktus 22. juuni 2021 kell 14.00

 

 

 

 
 

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 04.06.2021        
2 kursust 22.01.2021 04.06.2021      
3 kursust 20.11.2020 05.03.2021 04.06.2021    
4 kursust 06.11.2020 22.01.2021 02.04.2021 04.06.2021  
5 kursust 16.10.2020 04.12.2020 29.01.2021 26.03.2021 04.06.2021
10.kl lai matem 13.11.2020 18.12.2020 12.02.2021 02.04.2021 04.06.2021