Õppetöö

Õppeperioodi ajakava


Kursuste lõpukuupäevad

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 02.06.2023        
2 kursust 20.01.2023 02.06.2023      
3 kursust 18.11.2022 03.03.2023 02.06.2023    
4 kursust 21.10.2022 20.01.2023 24.03.2023 02.06.2023  
5 kursust 14.10.2022 02.12.2021 10.02.2023 07.04.2023 02.06.2023
10.kl lai matem          
12. klassidele          
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 21.04.2023        
2 kursust 16.12.2022 21.04.2023      
3 kursust 11.11.2022 10.02.2023 21.04.2023    
4 kursust 21.10.2022 16.12.2022 03.03.2023 21.04.2023  
5 kursust 07.10.2022 25.11.2022 27.01.2023 17.03.2023 21.04.2023

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  24.10.2022 - 30.10.2022

Jõuluvaheaeg   19.12.2022 - 08.01.2023

Talvevaheaeg    27.02.2023 - 05.03.2023

Kevadvaheaeg  24.04.2023 - 30.04.2023

Suvevaheaeg    12.06.2023 - 31.08.2023

 

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

04. mai - tööde esitamine juhendajale

11. mai - juhendaja esitab töö õppejuhile

01.juuni - tööde kaitsmine

 

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 24.04.2023

Inglise keel suuline - 02.05.2023

Inglise keel suuline - 03.-04.05.2023

Matemaatika - 17.05.2023

 

Valikkursuste nädal 05. juuni kuni 09.06.2023

 

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

 

 

XXXI lennu lõpuaktus 22.06.23 kell 14.00

 

 

 

 

 
 

Kursuste lõpukuupäevad

12.
klassidele
         
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 21.04.2023        
2 kursust 16.12.2022 21.04.2023      
3 kursust 11.11.2022 10.02.2023 21.04.2023    
4 kursust 21.10.2022 16.12.2022 03.03.2023 21.04.2023  
5 kursust 07.10.2022 25.11.2022 27.01.2023 17.03.2023 21.04.2023

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg  24.10.2022 - 30.10.2022

Jõuluvaheaeg   19.12.2022 - 08.01.2023

Talvevaheaeg    27.02.2023 - 05.03.2023

Kevadvaheaeg  24.04.2023 - 30.04.2023

Suvevaheaeg    12.06.2023 - 31.08.2023

 

Uurimis- ja praktiline töö

01. oktoober - juhendaja ja teema valimine

04. mai - tööde esitamine juhendajale

11. mai - juhendaja esitab töö õppejuhile

01.juuni - tööde kaitsmine

 

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam - 24.04.2023

Inglise keel suuline - 02.05.2023

Inglise keel suuline - 03.-04.05.2023

Matemaatika - 17.05.2023

 

Valikkursuste nädal 05. juuni kuni 09.06.2023

 

Koolieksam - rootsi keel ja Põhjamaade kultuur

 

 

XXXI lennu lõpuaktus 22.06.23 kell 14.00

 

 

 

 

 
 

10. ja 11. klassidele        
  1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
1 kursus 02.06.2023        
2 kursust 20.01.2023 02.06.2023      
3 kursust 18.11.2022 03.03.2023 02.06.2023    
4 kursust 21.10.2022 20.01.2023 24.03.2023 02.06.2023  
5 kursust 14.10.2022 02.12.2021 10.02.2023 07.04.2023 02.06.2023
10.kl lai matem