Uudised

Pääs eesti kirjanduse olümpiaadi finaali 03. detsember viktoria.mitman


NG 11.-12. klasside võistkond koosseisus Kertu Laansalu (kapten), Simona Treialt ja Kärt Hõbe, pääsesid eesti kirjanduse olümpiaadi finaali. Palju õnne!

Eelvoor toimus 24. novembril veebis, millest võttis osa 51 võiskonda erinevatest koolidest üle Eesti.

Eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor toimub laupäeval, 1. aprillil 2023 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis. Märtsikuus saadetakse võistkondade kaptenitele ja juhendavatele õpetajatele täpsustatud info lõppvooru toimumise kohta. Lõppvooru teemad on samad mis eelvoorus: Jaan Krossi ja Kristiina Ehini elu ja looming, rohkem rõhuasetusega loomingule kui elule, aga seosed elu ja loomingu vahel on väga olulised; ka jäävad samaks eelvooruks väljakuulutatud teosed, juurde ei lisandu.

Huvilistel on alates 12.12.2022 võimalik tutvuda eelvooru küsimuste-vastustega ka Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kodulehel: http://www.eeselts.edu.ee/ 

Palju õnne osalejatele ja õpetajale Tiia Kesselile!

NG 11.-12. klasside võistkond koosseisus Kertu Laansalu (kapten), Simona Treialt ja Kärt Hõbe, pääsesid eesti kirjanduse olümpiaadi finaali. Palju õnne!

Eelvoor toimus 24. novembril veebis, millest võttis osa 51 võiskonda erinevatest koolidest üle Eesti.

Eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor toimub laupäeval, 1. aprillil 2023 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis. Märtsikuus saadetakse võistkondade kaptenitele ja juhendavatele õpetajatele täpsustatud info lõppvooru toimumise kohta. Lõppvooru teemad on samad mis eelvoorus: Jaan Krossi ja Kristiina Ehini elu ja looming, rohkem rõhuasetusega loomingule kui elule, aga seosed elu ja loomingu vahel on väga olulised; ka jäävad samaks eelvooruks väljakuulutatud teosed, juurde ei lisandu.

Huvilistel on alates 12.12.2022 võimalik tutvuda eelvooru küsimuste-vastustega ka Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kodulehel: http://www.eeselts.edu.ee/ 

Palju õnne osalejatele ja õpetajale Tiia Kesselile!